เปลี่ยนเมืองสีเทาให้เป็นสีเขียว

โครงการ “GREY TO GREEN 2021” มีแนวคิดเริ่มมาจากการที่เราอยากเห็นคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมือง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยอาศัยจากการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผ่านการการผสมผสานระหว่าง “การออกแบบ” และ การนำ “ธรรมชาติ” กลับเข้ามาสู่ตัวเมือง

ซึ่งแนวคิดนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจาก โครงการ “LUSH” หรือ “Landscape for Urban Spaces and High Rises” ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าสูงและเป็นที่ยอมรับของโลกในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย

เนื่องจากประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด อีกทั้งมีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำพื้นที่ต่างๆถูกขยับขยาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างตึกอาคารเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับแหล่งธุรกิจ และรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้พื้นที่สีเขียว มีจำนวนลดน้อยลงเรื่อยๆ จนสุดท้าย ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ปัญหาฝุ่นละออง และมลพิษทางอากาศ

ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนสิงคโปร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ให้ทุกคน ช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ตัวเมืองและตึกอาคาร เพื่อให้ต้นไม้ ได้ช่วยทำหน้าที่ลดความร้อน ช่วยป้องกันมลภาวะต่างๆ รวมถึงช่วยปรับทัศนียภาพให้สวยงามมากขึ้น

ทั้งนี้ ในประเทศไทย เราสามารถช่วยกันเริ่มการแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยเริ่มจากตัวเราเอง ซึ่งทั้งนี้ บริษัท d.one ขอร่วมเป็นส่วนในการช่วยสนับสนุนและพัฒนา เพื่อให้เมืองไทย เป็นเมืองสีเขียว ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

d.one ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างเมือง “สีเขียว”
โดยท่านใดที่สนใจติดตั้งระบบสวนดาดฟ้า ทางเรายินดีสนับสนุนระบบให้ ฟรี*
สนใจติดต่อ Tel: 02-0625580 E-mail: sales@d1.co.th

Grey to green 2021

เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศไทยเราจึงยินดีเป็น "ตัวแทน" ในการช่วยเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการสนับสนุนด้านการออกแบบและติดตั้ง ระบบพื้นที่สีเขียวเช่น สวนดาดฟ้า หรือ Green Roof System

เพื่อให้ทุกท่านที่สนใจได้มีโอกาสสร้างสรรพื้นที่สีเขียวของท่านร่วมกับเรา

ประโยชน์ของระบบหลังคาเขียว

ช่วยลดความร้อน urban heat island
ระบบ green roof สามารถทำ Evapotranspiration ช่วยลดความร้อนให้หลังคา ส่งผลให้อุณหภูมิหลังคาและบริเวรใกล้เคียงลดลง
ช่วยลดปริมาณน้ำฝน storm water runoff
ระบบ green roof มีถาดกักเก็บน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื่นกับดิน เมื่อฝนตกจะช่วยเก็บน้ำฝน ช่วยลดปริมาณน้ำฝนที่ต้องระบายออก
ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง
ปัจจุบันเมืองกรุงเทพมีพื้นที่สีเขียวต่อคนเพียง 6.79 ตารางเมตร ระบบ green roof จะช่วยให้เมืองมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น
ยืดอายุหลังคา
ระบบ green roof ช่วยป้องกันหลังคาจากความร้อนและแสงแดด ส่งผลให้หลังคามีอายุใช้งานยาวนานขึ้น
ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้อาคาร
ระบบ green roof ช่วยทำให้อาคารมีความน่าอยู่มากขึ้น จากการที่ได้อยู่ใกล้ธรรมชาติ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้อาคาร
ช่วยเรื่อง biodiversity
green roof มีส่วนช่วยบริกหารระบบนิเวศในตัวอาคารและพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อม

Extensive green roof

การออกแบบบ้านส่วนใหญ่นิยมใช้วัสดุในการก่อสร้างที่มีน้ำหนักเบา เช่น การเลือกใช้หลังคาเบา เพื่อลดน้ำหนักของโครงสร้างและเพื่อให้สามารถออกแบบหรือตกแต่งได้หลากหลายมากขึ้น โดยตัวเลือกในการตกแต่ง เช่น การทำสวนหลังคาเบา หรือที่เรียกว่า “Extensive Green Roof” ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีไม่น้อย เพราะการจัดสวนลักษณะนี้จะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวอาคาร รวมถึงช่วยลดความร้อน ช่วยประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆไปได้อีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 02-0625580

intensive green roof

สำหรับการจัดสวนที่อาจมีการรับน้ำหนักค่อนข้างมาก หรือมีการปลูกต้นไม้ใหญ่ หรือการทำ Planter Box การจัดสวนลักษณะนี้จะเรียกว่า การจัดสวนแบบ Intensive Green Roof ดังนั้น วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดสวน จะต้องมีความแข็งแรง ถูกออกแบมาเพื่อการรับน้ำหนักได้ดี และอีกส่วนที่สำคัญก็คือ การจัดสวนลักษณะนี้จะเน้นไปที่การระบายน้ำได้เร็ว เพื่อไม่ให้เกิดน้ำขัง ตัวอย่างเช่น หากเรามีการทำ Planter Box แล้วมีการระบายน้ำได้ไม่ดี จะทำให้เกิดน้ำส่วนเกิดขังล้นออกมา สร้างความเสียให้ให้แก่พื้นที่โดยรอบได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 02-0625580

มาตรฐาน FLL สำหรับงาน green roof

บริษัท d.one ได้จัดทำคู่มือแนวทางสำหรับการวางแผน ติดตั้ง และการบำรุงรักษา ระบบหลังคาเขียว green roof ตามมาตรฐาน FLL ฉบับภาษาไทย เพื่อนำไปใช้สำหรับงานติดตั้งระบบ green roof ของลูกค้าเรา ซึ่งมีการคำนึงถึงตั้งแต่ การออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละหน้างาน ซึ่งมีการคำนึงถึง การคัดเลือกพันธุ์ไม้ การออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละหน้างาน รวมถึงการดูแลหลังการติดตั้ง เพื่อให้สวนหลังคามีความสวยงาม สามารถตอบโจทย์ได้ในทุกรูปแบบ รวมถึงการดูแลหลังการติดตั้ง

FLL ได้มีการกำหนดมาตรฐานสำหรับระบบสวนหลังคา (Green Roof) มายาวนานกว่า 30 ปี โดยคำแนะนำของ FLL จะครอบคลุมตั้งแต่ แนวทางในการวางแผน การดำเนินปฏิบัติการ รวมไปถึงการบำรุงรักษาระบบสวนหลังคา (FLL-Guidelines) ซึ่งหลักการต่างๆที่ถูกนำมากำหนดเป็นมาตรฐาน มาจากการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางด้านเทคนิคการติดตั้งสวนหลังคา จากผู้เชี่ยวชาญในประเทศเยอรมัน

ถึงแม้ว่า แนวทางมาตรฐาน FLL อาจยังไม่ครอบคลุมถึงปัญหาทั้งหมดของระบบของสวนหลังคาที่มีอยู่ในขณะนี้ แต่ FLL เปรียบเสมือนเครื่องมือพื้นฐาน ในการการติดตั้งระบบสวนหลังคา ซึ่งมาตรฐาน FLL ไม่เพียงแค่ถูกใช้ในประเทศเยอรมัน แต่ยังถูกให้การยอมรับจากประเทศต่างๆทั่วโลก

สำหรับท่านใดที่สนใจติดตั้งระบบสวนดาดฟ้า (Green Roof System) หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่;

Tel: 02-0625580 E-mail: sales@d1.co.th

Get a free quote

qoute

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.