สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา

No items found.

project Details

สะพานพระปกเกล้า เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เชื่อมระหว่างถนนจักรเพชรฝั่งพระนคร และถนนประชาธิปก ฝั่งธนบุรี เป็นสะพานคู่ทั้งขาไปและขากลับ โดยสะพานนี้ มีชื่อเรียกว่า “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” เนื่องจากมีการตกแต่งด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีตลอดแนวสะพาน

การพัฒนาสะพานนี้ ให้เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง(UddC), กรมทางหลวงชนบท, กรมเจ้าท่าและอีกหลายส่วน ซึ่งในการออกแบบสถาปัตยกรรมและการปรับภูมิทัศน์ได้บริษัทชั้นนำอย่าง N7A และ Landprocessเป็นผู้เนรมิตรความสวยงามขึ้นมา-เริ่มต้นจากทางคนเดิน และทางจักรยาน ที่มีลูกเล่นต่างๆที่ให้ผู้คนสามารถใช้งานได้ตามสไตล์ความชอบของแต่ละคน

จุดสำคัญที่น่าสนใจเลยก็คือ การปลูกต้นไม้บนสะพาน โดยการเลือกใช้พรรณไม้ที่มาปลูกบนสะพานต้องเลือกใช้ต้นไม้ที่ทนฝนทนแล้ง เนื่องจากประเทศไทยมีอากาศร้อน รวมถึงการปรับทัศนียภาพให้สวยงาม การปลูกต้นไม้บนสะพาน จะเห็นได้ว่าพื้นที่จะแบ่งสัดส่วนเป็นทางคนเดินและพื้นที่สำหรับต้นไม้แยกกันอย่างชัดเจน โดยพื้นที่ปลูกต้นไม้จะถูกกำหนดด้วยกระบะปูนที่ก่อขึ้นมาเพื่อรองรับดินและต้นไม้การทำกระบะปูนลักษณะนี้ เรียกว่า ระบบ “Planter Box” ซึ่งประกอบด้วยระบบแผ่นกันซึม (Waterproofing Membrane) และผลิตภัณฑ์จัดสวนอย่าง Drainage Cell เพื่อช่วยในการระบายน้ำภายใน Planter Box ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตและสวยงามอยู่เสมอ

Project  : Waterproof Membrane

               Planterbox

Architect:  N7A

Landscape Designer:  Landprocess

Location: Bangkok

Related work

Projects

view all project

Get a free quote

qoute

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.