หลังคาบ้านหรือตึกอาคาร มักเป็นบริเวณที่ถูกใช้งานอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็น การถูกแสงแดด รังสี UV และความร้อนทุกวันเป็นเวลานาน หรือแม้แต่การถูกสารเคมีต่างๆ ดังนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับงานหลังคาถือเป็นสิ่งสำคัญ

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์แผ่นกันซึม “FDT Waterproofing Membrane” มีการตรวจสอบด้านผลิตภัณฑ์เป็นประจำทุกปีโดยองค์กรกลาง (Third Party Organization) จากรูปคือการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์แผ่นกันซึม “FDT Waterproofing Membrane” ในปี 2011 ซึ่งแผ่นกันซึมนี้ ได้ถูกติดตั้งในปี 1981 (30 ปีก่อน) โดยวิธีการตรวจสอบอ้างอิงจากมาตรฐาน DIN 16731 ซึ่งผลทดสอบปรากฏว่า แผ่นกันซึม “FDT Waterproofing Membrane” แม้ถูกติดตั้งมาเป็นเวลากว่า 30 ปี แต่คุณสมบัติและการกันรั่วซึม สามารถเทียบเท่าเสมือนกับแผ่นกันซึมแผ่นใหม่เลยทีเดียว จึงสามารถมั่นใจได้ว่า “FDT Waterproofing Membrane” เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง