หลังคาบ้านหรือตึกอาคาร มักเป็นบริเวณที่ถูกใช้งานอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็น การถูกแสงแดด รังสี UV สภาวะอากาศต่างๆ และความร้อนทุกวัน หรือบางกรณี เช่น โรงงานอุตสาหกรรมตัวหลังคา หรือดาดฟ้า อาจถูกสารเคมีต่างๆเป็นเวลานานๆ ทำให้การใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นกันซึมสำหรับหลังคาที่มีคุณภาพสูงถือเป็นสิ่งสำคัญ

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์แผ่นกันซึม “FDT Waterproofing Membrane” มีการตรวจสอบทางด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นประจำทุกปี โดยองค์กรกลาง (Third Party Organization) ซึ่งจากรูปด้านบน คือการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์แผ่นกันซึม “FDT Waterproofing Membrane” ในปี 2011 ซึ่งแผ่นกันซึมนี้ ได้ถูกติดตั้งในปี 1981 (30 ปีก่อน) โดยวิธีการตรวจสอบอ้างอิงจากมาตรฐาน DIN 16731 ซึ่งผลทดสอบปรากฏว่า

“FDT Waterproofing Membrane” แม้ถูกติดตั้งมาเป็นเวลากว่า 30 ปี แต่คุณสมบัติและการกันรั่วซึม สามารถเทียบเท่าเสมือนกับแผ่นกันซึมแผ่นใหม่เลยทีเดียว

 

จึงสามารถมั่นใจได้ว่า “FDT Waterproofing Membrane” เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง