รู้ทันกันซึม ตอน: การใช้ฉนวนกันความร้อน XPS + แผ่นกันซึม PVC MEMBRANE

25
Apr

ฉนวนโฟมกันความร้อน (Insulation) คืออะไร?

ฉนวนกันความร้อน (Insulation) คือฉนวนที่มาในรูปแบบของแผ่นสำเร็จ โดยส่วนใหญ่ชนิดของฉนวนโฟมกันความร้อนที่นิยม ได้แก่ ฉนวนโฟม EPS และ ฉนวนโฟม XPS

ประเภทของฉนวนโฟมกันความร้อน

ฉนวนโฟม EPS

ฉนวนโฟม EPS มีส่วนประกอบหลักคือ Expanded polystyrene Foam ซึ่งเป็นการนำตัวเม็ดพลาสติก Polystyrene มาทำให้เกิดการขยายตัวด้วยความร้อน โดยมีส่วนผสมกับของขยายตัว (Blowing Agent) ร่วมด้วย เมื่อได้รับความร้อนจากไอน้ำ จะเกิดการกลายเป็นเม็ดโฟมสีขาว และนำไปขึ้นแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูปตามการใช้งานต่างๆ

ฉนวนโฟม XPS

ฉนวนโฟม XPS มีส่วนประกอบหลักคือ Extruded Polystyrene ซึ่งเป็นการนำตัวเม็ดพลาสติก Polystyrene ผสมกับสารขยายตัวและสารป้องกันการติดไฟ ผสมกันในสภาวะแรงดันและอุณหภูมิสูง และถูกดันผ่านพิมพ์ออกมาเป็นแผ่นโฟม ฉนวนโฟม XPS มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีความเรียบดูสวยงาม น้ำหนักเบา แต่มีความหนาแน่นสูง เนื่องจากฉนวน XPS โฟมมีโครงสร้างแบบ Closed-Cell ซึ่งเป็นโพรงอากาศขนาดเล็กมาก ทำให้สามารถกันความร้อนและกันความชื้นได้ดีกว่าหากเทียบกับฉนวนโฟม EPS ทั่วไป

การใช้งานฉนวนโฟมกันความร้อนร่วมกับแผ่นกันซึม PVC Membrane

เนื่องจากฉนวนโฟมกันความร้อนส่วนใหญ่ มักไม่สามารถทนต่อรังสี UV ได้มากนัก จึงมักนิยมติดภายใต้ฝ้าหรือภายใต้วัสดุปิดทับ (Finishing) ต่างๆ ซึ่งหากกล่าวถึงการทำระบบกันซึมหลังคา (Waterproofing Membrane) แล้ว การติดตั้งฉนวนโฟมกันความร้อน เช่น ฉนวนโฟม XPS เมื่อต้องติดตั้งร่วมกับระบบแผ่นกันซึมหลังคา ควรติดตั้งฉนวนโฟม XPS บนพื้นหลังคาหรือดาดฟ้าก่อน จากนั้นจึงติดตั้งระบบแผ่นกันซึมปิดทับเพื่อประสิทธิภาพที่ดีของการกันน้ำรั่วซึมและการกันความร้อนโดยสมบูรณ์ การติดตั้งฉนวนโฟมไว้ที่บริเวณบนหลังคาหรือดาดฟ้าโดยตรงในลักษณะนี้ จะช่วยให้ชั้นหลังคาหรือดาดฟ้าไม่ต้องเผชิญกับความร้อนโดยตรง ซึ่งจะช่วยลดการอมความร้อนบริเวณหลังคา ทำให้ช่วยลดอุณหภูมิบริเวณห้องด้านล่างได้ดีขึ้น

ตัวอย่างฉนวนกันความร้อน XPS Foam https://www.d1.co.th/xps-insulation

ทั้งนี้ หากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่;

Tel: 02-0625580 Email: sales@d1.co.th

No items found.
Written By
Masassanan Pisudchaikul
fon@d1.co.th

Related posts

blog

view blog

Get a free quote

qoute

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.