มาตรฐานอาคารเขียว LEED & EPD เกี่ยวข้องกันอย่างไร?

9
Jul

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) เป็นมาตรฐานสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยเองก็ได้มีการนำมาตรฐานนี้ เป็นหนึ่งในเกณฑ์การรับรอง "อาคารเขียว" เช่นกัน

LEED ถูกพัฒนาโดยองค์กร U.S. Green Building Council (USGBC) จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งนี้ มาตรฐาน LEED มีจะการพัฒนาและอัพเดตข้อมูลตลอดเวลา เพื่อให้มีการครอบคลุมเกณฑ์ในหลายๆด้าน เพื่อให้มาตรฐานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปัจจุบัน LEED v. 4  ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ได้มีการนำมาตรฐาน EPD (Environmental Product Declaration) มาใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การให้คะแนน ใน LEED point โดยเกณฑ์การวัดคะแนน สามารถทำได้โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน EPD ให้ได้ตามจำนวนที่กำหนด ตัวอย่างเช่น;

"ตึกหรืออาคารใดๆ ที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ที่ได้รับรองมาตรฐาน EPD จำนวนอย่างน้อย 20 ผลิตภัณฑ์  จากผู้จำหน่าย 5 เจ้า จะได้ 1 point สำหรับเกณฑ์คะแนน LEED"

ทั้งนี้ มาตรฐาน EPD ถือเป็นมาตรฐานสากล ที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน  ISO 14025  และ EN 15804 ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นๆ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง ไปจนถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ทำให้เราสามารถมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามที่ได้รับรองมารฐาน EPD ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

 

References:

  • http://www.onep.go.th/eiaold/images/7handbook/LEED.pdf
  • http://www.elixirenvironmental.com/environmental-product-declaration.php

No items found.
Written By
Masassanan Pisudchaikul
fon@d1.co.th

Related posts

blog

view blog

Get a free quote

qoute

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.