แผ่นกันซึมสำหรับสวนหลังคาเขียว

12
Apr

ในการจัดสวนบนหลังคา สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือ ระบบกันซึม เนื่องจากหากเรามีระบบกันซึมที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้เกิดการรั่วซึมได้ง่าย ซึ่งหากมีการจัดสวนไปแล้ว อาจเกิดการรั่วซึม และส่งผลให้ต้องมีการรื้อสวนออกมาเพื่อแก้ไข ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหาย เสียเงิน และเสียเวลา เป็นต้น

โดยระบบกันซึมที่ดี จะต้องมีการรับรองมาตรฐาน ทั้งในด้านประสิทธิภาพกันป้องกันการรั่วซึม รวมไปถึงประสิทธิภาพในการกันรากไม้ เนื่องจากการปลูกต้นไม้ หากเป็นต้นไม้ใหญ่ ตัวรากอาจจะชอนไชไปทำลายโครงสร้างพื้นดาดฟ้าได้

ทั้งนี้ ระบบกันซึมชนิดแผ่น (Waterproofing Membrane) ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการทำระบบกันซึมเพื่อจัดสวนหลังคา ตัวอย่างเช่น FDT Waterproofing Membrane ระบบแผ่นกันซึมหลังคา จากประเทศเยอรมัน ได้รับรองมาตรฐานการใช้งานจาก European Standards รวมไปถึงประสิทธิภาพในการกันรากไม้ (Root and Rhizome Resistance) จาก FLL Approval ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการรับรองว่า ผลิตภัณฑ์นั้นๆ สามารถกันรากไม้ได้ดี ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าระบบสามารถกันน้ำรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้การจัดสวนหลังคาเป็นไปได้อย่างสวยงาม

No items found.
Written By
Masassanan Pisudchaikul
fon@d1.co.th

Related posts

blog

view blog

Get a free quote

qoute

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.