เทรนด์ใหม่! ปลูกข้าวบนหลังคา

12
May

ในปัจจุบัน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น รวมถึงจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พื้นที่ต่างๆ ต้องมีการขยับขยายกลายเป็นพิ้นที่ในการทำธุรกิจ และพื้นที่ในการอยู่อาศัย ซึ่งพื้นที่เหล่านี้มักนิยมก่อสร้างอยู่ในรูปแบบของตึกอาคาร

แต่ในขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ตึกอาคาร อาจต้องแลกด้วยการลดลงของพื้นที่ธรรมชาติทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งพื้นดิน พื้นแหล่งน้ำ รวมทั้งพื้นที่ปลูกต้นไม้ ซึ่งทำให้บางครั้ง ความสมดุลของธรรมชาติมีความลดลงไปจากเดิม ซึ่งอาจส่งผลต่อการเกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโลกร้อน หรือปัญหาฝุ่นมลพิษต่างๆ

ทั้งนี้ เราสามารถเพิ่มพื้นที่ธรรมชาติให้มากขึ้น โดยการผสมผสานให้ต้นไม้มาเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร อย่างการทำสวนดาดฟ้า หลังคาเขียว (Green Roof) เป็นต้น ซึ่งการทำสวนดาดฟ้า ถือเป็นหนึ่งในการใช้งานพื้นที่ของบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถปลูกต้นไม้ในพื้นที่จำกัด

ตัวอย่างสวนดาดฟ้าที่น่าสนใจ ได้แก่ โครงการ "สยามแปลงนา" ที่มีแนวคิดของการผสมผสานวิถีชีวิตชุมชนสมัยก่อน ให้มาเข้ากับ Life style คนเมือง โดยทั้งนี้ ทางเจ้าของโครงการ ได้มีการนำ "แปลงข้าว" มาประยุกต์และออกแบบ ดำเนินการจัดทำจนกลายเป็นสวนดาดฟ้าอย่างมีสไตล์ มีความสมัยใหม่ แต่ยังคงความเป็นไทยได้อย่างลงตัว

การทำสวนแปลงนาบนดาดฟ้า เป็นตัวอย่างของการช่วยให้ผู้คนที่อยู่อาศัยภายในตึกอาคาร ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวตึก และเพิ่มความสวยงาม ความสดชื่น ให้แก่ผู้อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการ "ลดความร้อน" ให้กับตัวตึกอาคาร เนื่องจากคุณสมบัติหลักของสวนดาดฟ้า ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม ตัวสวนจะทำหน้าที่เสมือนเป็น "ฉนวนกันความร้อน" ช่วยปกป้องตัวหลังคาหรือดาดฟ้า และช่วยรับความร้อนไม่ให้ลงมาสู่ผิวหลังคาหรือดาดฟ้าโดยตรง ส่งผลให้ช่วยลดอุณหภูมิในตัวอาคารได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม ข้อควรคำนึงในการทำสวนดาดฟ้า ได้แก่ การคำนึงถึงโครงสร้างของหลังคาหรือดาดฟ้า ว่าสามารถรับน้ำหนักสวนได้ ซึ่งโดยปกติ การทำสวนดาดฟ้า หากเป้นการปลูกหญ้าหรือไม้พุ่มเล็กๆ จะมีน้ำหนักโดยรวมเพียง 80 - 120 kg. ต่อ ตารางเมตร ซึ่งถือว่าไม่มากนัก และอีกข้อควรคำนึง ได้แก่ "ระบบกันซึม" ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากสวนดาดฟ้า หลักสำคัญคือต้นไม้ ซึ่งต้นไม้ จำเป็นต้องได้รับการรดน้ำอย่างเหมาะสม เพื่อการเจริญเติบโตที่ดี ดังนั้นการทำกันซึมที่ดี ตัวผลิตภัณฑ์กันซึม จะต้องกันน้ำรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยกันรากไม้ไม่ให้ชอนไชลงสู่พื้นโครงสร้าง

No items found.
Written By
Masassanan Pisudchaikul
fon@d1.co.th

Related posts

blog

view blog

Get a free quote

qoute

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.