วัสดุและฝีมือในการติดตั้ง มีผลอย่างไร

21
Jul

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในงานก่อสร้างต่างๆ หากเราใช้วัสดุคุณภาพดี งานของเราก็จะมีความแข็งแรง คงทน ใช้งานได้ดี ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่จะคำนึงถึง แต่ทราบหรือไม่ว่า ในความจริงแล้วสิ่งที่ควรคำนึงถึงนอกจากคุณภาพของวัสดุก็คือฝีมือและความรู้ความเชี่ยวชาญของช่างติดตั้ง เพราะจุดนี้จะเป็นตัวชี้วัดโดยตรงว่าหากช่างมีฝีมือและมีประสบการณ์ในการทำงานติดตั้ง จะทำให้งานติดตั้งที่ออกมามีคุณภาพและได้มาตรฐานตามไปด้วย ซึ่งในจุดนี้หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึง หรือมีการมองข้ามไป ซึ่งในวันนี้เราจะมาอธิบายและเปรียบเทียบระหว่างงานติดตั้งที่ช่างมีความรู้ มีฝีมือในการติดตั้ง กับงานติดตั้งที่ช่างอาจไม่มีความรู้พียงพอในการติดตั้ง ทำให้ผลงานติดตั้งหน้างานเมื่อใช้งานจริง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา

โดยทั้งนี้ บริษัท ดีวัน ซิสเต็ม จำกัด (d.one) ได้คำนึงถึงทั้งคุณภาพวัสดุของสินค้า ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสากล รวมถึงให้ความสำคัญกับความรู้ความเชี่ยวชาญของช่าง โดยเราจะมีการเทรนช่าง d.one ทุกคนเพื่อเรียนรู้การติดตั้งระบบแผ่นกันซึมที่ถูกวิธี รวมถึงเรื่องของความรู้ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือพิเศษต่างๆ เช่น การติดตั้งแผ่นกันซึมร่วมกับ Laminated Flashing  การจบงานดีเทลต่างๆ ขอบมุมนอก มุมใน และตามจุดระบายน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่อาจก่อให้เกิดการรั่วซึมได้ง่าย ทำให้ผลงานสามารถกันซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

No items found.
Written By
Masassanan Pisudchaikul
fon@d1.co.th

Related posts

blog

view blog

Get a free quote

qoute

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.