รู้ทันกันซึม ตอน: การติดตั้งแผ่นกันซึมไม่ถูกวิธี มีผลอย่างไร?

27
Apr

การติดตั้งแผ่นกันซึม

ในการติดตั้งระบบแผ่นกันซึม (Waterproofing Membrane) ตามตึกอาคารบ้านเรือนต่างๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลือกแผ่นกันซึมได้แก่ "คุณภาพของสินค้า" และ "วิธีการติดตั้ง" ซึ่งจะรวมถึงความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และฝีมือของช่างติดตั้งด้วย เนื่องจากการติดตั้งแผ่นกันซึมถือเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก ผู้ติดตั้งจึงจำเป็นต้องได้รับการอบรมอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

ข้อควรระวังในการติดตั้งแผ่นกันซึม

ในส่วนของการติดตั้งระบบแผ่นกันซึม การเช็คและปิดจุดอ่อนทั้งหมดของงานที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการรั่วซึม เช่น

  • บริเวณรอยเชื่อมต่อระหว่างแผ่นกันซึม (Overlap)
  • ตามขอบมุมนอก มุมใน (Internal and External Corners)
  • บริเวณจุด Floor Drain
  • การจบงานด้วย Flashing Profiles

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ติดตั้งแผ่นกันซึมหลายเจ้าไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้กันมากนัก ทำให้เมื่อติดตั้ง หลายคนใช้วิธีติดตั้งที่ง่ายและเร็ว โดยอาจไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่มีการเก็บงานที่เรียบร้อย ไม่มีการปิดจุดอ่อน มุมนอก มุมใน หรือตามท่อต่างๆ จึงทำให้เกิดปัญหาการรั่วซึมตามมาเมื่อใช้งานจริง ดังนั้นภายหลังการติดตั้งระบบแผ่นกันซึม ควรมีการตรวจเช็คด้วยเครื่องมือ Seam Checker เพื่อเช็ครอบเชื่อมบริเวณระยะต่อแผ่น หรือมีการทดสอบขังน้ำ (flooding) บริเวณที่ติดตั้งระบบกันซึม 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของระบบให้สมบูรณ์

ตัวอย่างแผ่นกันซึมตามมาตรฐาน https://www.d1.co.th/fdt-waterproofing

หากท่านใดต้องการติดตั้งระบบแผ่นกันซึม หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่;

Tel: 02-0625580 E-mail: sales@d1.co.th

No items found.
Written By
Masassanan Pisudchaikul
fon@d1.co.th

Related posts

blog

view blog

Get a free quote

qoute

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.