d.one สวนแนวตั้ง (Green Wall) ช่วยกรองอากาศให้สดชื่น

10
Jan

ฝุ่นควัน อากาศ และต้นไม้

ในปัจจุบัน ฝุ่นละอองและไอสารเคมีต่างๆ (VOCs) ที่เกิดขึ้นจากการทำอุตสาหกรรม หรือการใช้งานพลังงานต่างๆ ทำให้ความบริสุทธิ์ของอากาศลดลง มีการปนเปื้อนฝุ่นควันในอากาศ ซึ่งหากการปนเปื้อนฝุ่นควันในอากาศหลุดลอดเข้าไปในตัวบ้านหรืออาคาร อาจส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยได้ ตัวอย่างเช่น การเกิดผื่นแพ้บริเวณผิวหนัง การเกิดปัญหาทางเดินหายใจ เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้เอง ผู้คนจึงเริ่มหาอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยทำอากาศให้กลับมาบริสุทธิ์ ตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องกรองอากาศ ซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้เครื่องสามารถทำงานและกรองอากาศได้ แต่ทราบหรือไม่ว่า จริงๆแล้วเครื่องกรองอากาศที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด ก็คือ "ต้นไม้" ซึ่งการปลูกต้นไม้ตามอาคารบ้านเรือนบ่อยครั้งมักถูกมองว่าปลูกเพื่อความสวยงามเป็นหลัก แต่จริงๆแล้วนอกจากความสวยงาม ต้นไม้ตามธรรชาตินั้นมีหน้าที่ในการกรองฝุ่นละออง และสารมลพิษต่างๆ จากนั้นต้นไม้ก็จะผลิตออกซิเจนออกมา เพื่อให้อากาศบริสุทธิ์มากขึ้น

ต้นไม้และประสิทธิภาพการกรองอากาศ

ทั้งนี้ ในหลายประเทศก็ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศมากขึ้น โดยหลายประเทศได้มีการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของต้นไม้และประสิทธิภาพในการกรองอากาศ ตัวอย่างเช่น การศึกษาจาก NASA ที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการกรองอากาศของต้นไม้แต่ละชนิด ซึ่งการศึกษาได้มีการคัดเลือกตัวอย่างต้นไม้ชนิดต่างๆมาทั้งหมด 8 ชนิด ได้แก่ English ivy, Janet Craig, Golden pothos, Peach lily, Chinese evergreen, Marginata, Mother-in-law's tongue, และ Warneckei

ซึ่งวิธีการทดลองทำได้โดยการนำต้นไม้แต่ละชนิดมาปลูกไว้ภายในห้องระบบปิด (Closed Test) แยกกันเป็นห้องๆ จากนั้นทำการการปล่อยก๊าซเบนซิน (Benzene) ไว้ในห้อง ซึ่งจะมีการวัดปริมาณก๊าซเบนซินที่อยู่ภายในห้องไว้ก่อน เมื่อปล่อยห้องทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก็มีการวัดปริมาณก๊าซเบนซินอีกครั้ง ซึ่งผลปรากฏว่า ห้องที่ปลูกต้นไม้ไว้ จะมีปริมาณก๊าซเคมีในห้องลดลงมากกว่า 50% ซึ่งผลการวิจัยนี้เป็นสิ่งพิสูจน์ว่า "ต้นไม้" สามารถดูดซับก๊าซและสารพิษต่างๆไว้ได้เป็นอย่างดี

(ref: https://ntrs.nasa.gov/citations/19930073077, https://www.supragarden.com/Clean-indoor-air-with-green-wall-plants)

สวนแนวตั้งและการกรองอากาศ

ทั้งนี้ หากบริเวณบ้านหรืออาคารของเรามีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด เราอาจทำได้โดยการปลูกต้นไม้ด้วยวิธีการทำ "สวนแนวตั้ง" หรือ "Green Wall" ซึ่งจะช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดสวน อีกทั้งยังช่วยให้พื้นที่มีความสดชื่นสวยงาม และช่วยกรองอากาศให้บริสุทธิ์ขึ้นอีกด้วย

ตัวอย่างสวนแนวตั้งตามมาตรฐาน https://www.d1.co.th/green-wall

หากท่านใดสนใจระบบสวนแนวตั้ง หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่;

Tel: 02-0625580 E-mail: sales@d1.co.th

No items found.
Written By
Masassanan Pisudchaikul
fon@d1.co.th

Related posts

blog

view blog

Get a free quote

qoute

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.