รั่วแบบไหน ใช้แผ่นกันซึมได้?

5
Sep

ระบบกันซึมทั่วไป

โดยทั่วไป เรามักจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์กันซึมหลังคาชนิดน้ำ (Liquid Applied) กันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการใช้งานทำได้โดยการทาลงบนพื้นผิวหลังคา เช่น พื้นผิวคอนกรีต พื้นผิวดาดฟ้า เมือการทาผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นผิวเสร็จสิ้น ผลิตภัณฑ์จะก่อให้เกิดเสมือนชั้นฟิล์มเคลือบไว้ เพื่อป้องกันการรั่วซึม หรือบางรูปแบบสารกันซึมก็จะถูกผสมลงไปในวัสดุก่อสร้างโดยตรง ตัวอย่างเช่น ปูนผสมกันซึม เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การใช้ผลิตภัณฑ์กันซึมชนิดน้ำ อาจมีข้อจำกัดต่างๆ ตัวอย่างเช่น เนื่องจากตัวกันซึมถูกเคลือบลงบนผิววัสดุพื้นหลังคาโดยตรง ดังนั้นหากมีการแตกร้าวของคอนกรีต เนื่องจากการเสื่อมสภาพ หรือการแยกตัวจากการหด-ขยาย ของปูนหรือคอนกรีตตามอุณหภูมิความร้อน ก็อาจทำให้เกิดการรั่วซึมได้ และนอกจากนั้น การกันซึมชนิดน้ำ จะต้องทาให้ได้ความหนาตรงตามที่มาตรฐานกำหนดเท่านั้น จึงจะทำให้การกันซึมเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งเราไม่อาจสามารถยืนยันได้ว่า ความหนาของชั้นกันซึมที่ทาเสร็จหน้างาน มีความหนาจริงเท่าไร จึงต้องมีการตรวจสอบที่รัดกุมมากขึ้น

ระบบแผ่นกันซึม

และเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ระบบแผ่นกันซึม (Waterproofing Membrane)  จึงถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้น โดยแผ่นกันซึมถูกผลิตจาก Polymer คุณภาพสูง ผ่านเข้าเครื่องรีดอัดแบบพิเศษ เพื่อให้ได้เป็นแผ่นที่สวยงาม ซึ่งแผ่นกันซึมทุกๆแผ่น จะถูกกำหนดให้มีความหนาเท่ากันตลอดทั้งแผ่น ทำให้เมื่อนำไปใช้งาน ความหนาแผ่นกันซึมในทุกๆจุดการติดตั้งจะมีความเท่ากันหมด ทำให้ป้องกันการรั่วซึมได้ดี อีกทั้งการติดตั้งแผ่นกันซึม จะติดตั้งแบบปูทับบนพื้นผิวหลังคา เช่น ปูทับบนคอนกรีต หรือ คสล. โดยตรง ซึ่งตัวแผ่นกันซึมมีคุณสมบัติความยืดหยุ่นสูง สามารถทนต่อแรงยืดขยายของปูนหรือคอนกรีตได้ดี และถึงแม้ว่ามีรอยแตกร้าวของปูนหรือคอนกรีต ตัวแผ่นกันซึมก็ยังสามารถทำหน้าที่กันน้ำรั่วซึมได้ 100%

ดังนั้น แผ่นกันซึมจึงถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในการติดตั้ง เพื่อป้องกันการรั่วซึมของอาคารบ้านเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างระบบแผ่นกันซึมหลังคา https://www.d1.co.th/fdt-waterproofing

ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจติดตั้งระบบแผ่นกันซึม หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่;

Tel: 02-0625580 E-mail: sales@d1.co.th

No items found.
Written By
Masassanan Pisudchaikul
fon@d1.co.th

Related posts

blog

view blog

Get a free quote

qoute

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.