กันซึมบริเวณจุดระบายน้ำ (Roof Drain)

20
Aug

จุดระบายน้ำบนหลังคา (Roof Drain)

จุดระบายน้ำบนหลังคา หรือ Roof Drain คือ จุดระบายน้ำที่มีตะแกรงหัวน้ำฝนปิดครอบด้านบนท่อระบาย เพื่อป้องกันเศษใบไม้ หรือ อื่นๆ ตกลงไปยังท่อระบาย อย่างไรก็ตามควรหมั่นตรวจดูแลไม่ให้เศษใบไม้หรือสิ่งต่างๆไปติดบริเวณตะแกรงหัวน้ำฝนมากเกินไป ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการอุดตันและเกิดน้ำขังบนหลังคาได้

ระบบกันซึมหลังคา

ในการติดตั้งระบบกันซึมหลังคา หนึ่งจุดสำคัญที่เราควรคำนึงถึงก็คือ การติดตั้งกันซึมบริเวณจุดระบายน้ำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ำ (Roof Drain) หรือ รางน้ำ (Gutter) ที่บ่อยครั้งอาจเป็นจุดเสี่ยงที่พบน้ำรั่วซึมได้ง่าย การติดตั้งระบบกันซึมบริเวณจุดระบายน้ำ (Roof Drain) จึงควรคำนึงถึงการติดตั้งที่ละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากจุด RoofDrain จะเป็นจุดที่รองรับน้ำมากที่สุดบริเวณหลังคา การทำกันซึมจึงควรใช้ผลิตภัณฑ์กันซึมที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถกันน้ำรั่วซึมได้ดี

แผ่นกันซึมสำหรับจุด Roof Drain

ตัวย่างระบบกันซึมหลังคา เช่น ระบบแผ่นกันซึม (Waterproofing Membrane) มีความได้เปรียบตรงที่ความหนาของแผ่นเท่ากันทั่วทั้งแผ่น ทำให้สามารถติดตั้งบริเวณจุดดีเทลต่างๆ เช่น จุดระบายน้ำ (Roof Drain) ได้อย่างง่ายดาย การติดตั้งระบบแผ่นกันซึมบริเวณจุดระบายน้ำ (Roof Drain) ตามมาตรฐานควรติดตั้งแผ่นกันซึมเลื้อยลงไปในจุดท่อระบายอย่างน้อย 10 cm. เพื่อป้องกันการรั่วซึม และให้น้ำจากบริเวณหลังคาสามารถระบายผ่านได้อย่างปกติ

อย่างไรก็ตาม ก่อนการติดตั้งเบื้องต้นควรให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าสำรวจเพื่อประเมินหน้างาน พร้อมทั้งคำนวณและจัดหาวิธีการการติดตั้งที่เหมาะสม เนื่องจากในแต่ละหน้างานอาจมีรายละเอียดการติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสมหรับหน้างานนั้นๆ

สำหรับท่านใดที่สนใจระบบแผ่นกันซึมหลังคา หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่;

Tel: 02–0625580 E-mail: sales@d1.co.th

No items found.
Written By
Masassanan Pisudchaikul
fon@d1.co.th

Related posts

blog

view blog

Get a free quote

qoute

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.